„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain
Formulr a email Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Predmet:

Text:


Vetky daje s povinn!